​​​
Edit
  
Очікуваний результат/Індикатор виконання
  
  
Співвиконавці
  
  
  
  
Attachments
  
Профільний експерт
  
  
Стратегічні радники
  
Description
  
  
 I. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ
07.10.2016 14:50
 1. Встановлення чітких, єдиних вимог і методики підготовки стратегічних документів державної політики
забезпечення прогнозованості дій Кабінету Міністрів України для громадян, представників бізнесу та міжнародних партнерів
Олександр СаєнкоСекретаріат КМ
Мінекономрозвитку
Мінюст
Мінфін
01.10.201631.12.2016
30 %
Сергій Коцурак
Світлана Складанова
Єжи Міллер
На узгодженні22.05.2017 0:01
 2. Делегування невластивих повноважень Кабінету Міністрів України органам виконавчої влади нижчого рівня
підвищення ефективності управління в пріоритетних сферах державної політики, прискорення ухвалення необхідних для суспільства рішень
Олександр СаєнкоСекретаріат КМ
Мінекономрозвитку
Мінюст
Мінфін
ЦОВВ
01.10.201631.12.2016
40 %
Людмила Лісіна
Єжи Міллер
Узгоджено03.01.2017 17:19
 3. Розроблення проектів урядових рішень за результатами аналізу політики, оцінки регуляторного впливу з урахуванням позицій заінтересованих сторін
поліпшення якості урядових рішень, які стануть більш прогнозованими та орієнтованими на досягнення конкретних результатів, які можна виміряти
Олександр СаєнкоМіністерства
ДРС
Секретаріат КМ
01.07.201631.12.2016
50 %
Сергій Коцурак
Світлана Складанова
Єжи Міллер
Узгоджено05.01.2017 15:59
 1. Формування Комісії вищого корпусу державної служби. Призначення Державного секретаря Кабінету Міністрів України та державних секретарів міністерств на конкурсній основі
призначення осіб на посади вищого корпусу державної служби (посади категорії “А”). Забезпечення фахової роботи державних службовців, обмеження політичного впливу на функціонування державного апарату
Олександр СаєнкоНацдержслужба01.04.201631.12.2016
90 %
Володимир Татієвський
Єжи Міллер
Узгоджено19.01.2017 10:59
 3. Утворення єдиного веб-порталу вакансій посад в державних органах
забезпечення права рівного доступу до державної служби для кожного громадянина.
Олександр СаєнкоНацдержслужба01.10.201631.12.2016
100 %
Володимир Татієвський
Єжи Міллер
Узгоджено09.11.2016 0:52
 4. Супроводження проекту Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (реєстраційний номер 2489) у Верховній Раді України
формування підґрунтя для забезпечення виконавчих структур територіальних громад фаховими управлінськими кадрами
Олександр СаєнкоНацдержслужба
Мінрегіон
31.12.2016
90 %
Ярослав Бережницький
Єжи Міллер
Узгоджено11.11.2016 10:55
 2. Монетизація окремих видів пільг, у тому числі на проїзд
створення ефективної системи призначення та надання пільг
Андрій РеваМінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
01.10.201631.12.2016
100 %
Лариса Антонова
Павло Кухта
Узгоджено19.12.2016 10:11
 3. Реалізація пілотних проектів з відкриття прозорих офісів у п’яти  обласних центрах
створення ефективної системи надання послуг у сфері соціального захисту
Андрій РеваМінсоцполітики
органи місцевого самоврядування
01.10.201631.12.2016
100 %
Лариса Антонова
Павло Кухта
Узгоджено15.12.2016 16:05
 2. Оптимізація структури апаратів центральних органів виконавчої влади з метою приведення їх організаційних структур у відповідність з функціональним навантаженням
ліквідація зайвих управлінських ланок
Олександр СаєнкоЦОВВ
Нацдержслужба
01.07.201631.12.2016
39 %
Людмила Лісіна
Єжи Міллер
Узгоджено06.01.2017 9:43
 5. Впровадження електронного безпаперового документообігу в центральному апараті Мінсоцполітики
підвищення оперативності та виконавської дисципліни, інтеграція з системою електронної взаємодії центральних органів виконавчої влади
Андрій РеваМінсоцполітики
Державне агентство з питань електронного урядування
01.10.201631.12.2016
100 %
Лариса Антонова
Павло Кухта
Узгоджено15.12.2016 16:07
 1. Запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати
встановлення розміру мінімальної заробітної плати на рівні, вищому від прожиткового мінімуму для працездатних осіб легалізація заробітної плати не менше 3,5 млн. працівників недержавного сектору
Андрій РеваМінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських обєднань
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
01.10.201631.12.2016
100 %
Володимир Кульчицький
Павло Кухта
Узгоджено14.11.2016 10:05
 5. Інтеграція баз даних Мінекономрозвитку (електронна система закупівель), Мінфіну (єдиний веб-портал використання публічних коштів) та Казначейства
розширення аналітичних можливостей Мінфіну, Казначейства, Мінекономрозвитку, підвищення ефективності використання бюджетних коштів
Олександр ДанилюкМінфін
Мінекономрозвитку
Казначейство
31.12.2016
100 %
Олена Загаєцька
Узгоджено30.12.2016 10:38
 2. Передача повноважень із здійснення контролю у сфері зайнятості та оплати праці
збільшення кількості осіб, охоплених соціальним страхуванням
Андрій РеваМінсоцполітики
ДФС
органи місцевого самоврядування
01.07.201630.09.2016
100 %
Володимир Кульчицький
Павло Кухта
Узгоджено18.11.2016 10:53
 4. Реформування системи управління фондами соціального страхування
скорочення адміністративних видатків та підвищення ефективності використання коштів соціального страхування
Андрій РеваМінсоцполітики
Мінфін
Мінюст
31.12.2016
100 %
Лариса Антонова
Павло Кухта
Узгоджено22.09.2016 15:07
 6. Переорієнтація роботи державної служби зайнятості на сприяння у працевлаштуванні громадян
надання безробітним громадянам якісних та результативних послуг із сприяння у пошуку роботи
Андрій РеваМінсоцполітики31.12.2016
100 %
Володимир Кульчицький
Павло Кухта
Узгоджено16.12.2016 16:10
 3. Удосконалення єдиного порталу електронних послуг
підвищення рівня зручності та доступності електронних послуг
Степан КубівМінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування
01.07.201631.12.2016
100 %
Олена Загаєцька
Узгоджено28.12.2016 16:16
 5. Модернізація Урядового веб-порталу
підвищення рівня інформування про діяльність Кабінету Міністрів України та ефективності взаємодії з громадськістю з використанням інтерактивних інструментів
Олександр СаєнкоСекретаріат КМ
Державне агентство з питань електронного урядування
01.07.201631.12.2016
0 %
Ірина Книшова
19.10.2016 10:24
 2. Внесення законодавчих пропозицій щодо реформування пенсійної системи
запровадження єдиних принципів нарахування пенсій створення умов для запровадження другого рівня пенсійного страхування
Андрій РеваМінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінюст
ДФС
Пенсійний фонд України
01.10.201631.12.2016
40 %
Лариса Антонова
Павло Кухта
Узгоджено19.12.2016 11:44
 3. Звільнення солідарної системи від невластивих для неї видатків
забезпечення поетапного збалансування показників бюджету Пенсійного фонду України
Андрій РеваМінсоцполітики
Мінфін
Пенсійний фонд України
01.07.201630.09.2016
40 %
Лариса Антонова
Павло Кухта
Узгоджено19.12.2016 11:39
 4. Відновлення диференціації розмірів пенсій залежно від заробітку
поетапне розв’язання проблеми диспропорцій у розмірах пенсій між особами, які вийшли на пенсію в різні роки, що посилить заінтересованість зайнятого населення до участі в пенсійному страхуванні та легалізації відносин у сфері оплати праці
Андрій РеваМінсоцполітики
Мінфін
Пенсійний фонд України
31.12.2016
40 %
Лариса Антонова
Павло Кухта
Узгоджено19.12.2016 11:39
 5. Створення можливості передачі органам місцевого самоврядування (за їх зверненням) повноважень з надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг
підвищення якості та наближення надання адміністративних послуг до споживача
Степан КубівМінекономрозвитку
Мінюст
МВС
ДМС
ЦОВВ
місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування
31.12.2016
100 %
Світлана Складанова
Єжи Міллер
Узгоджено30.12.2016 14:44
 2. Розмежування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері соціальної політики
підвищення ефективності реалізації функцій державної соціальної політики
Андрій РеваМінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
01.10.201631.12.2016
100 %
Лариса Антонова
Відхилено20.12.2016 17:39
 3. Подальша стандартизація соціальних послуг
поліпшення якості та адресності надання соціальних послуг
Андрій РеваМінсоцполітики
Мінфін
МОЗ
31.12.2016
80 %
Лариса Антонова
Узгоджено10.11.2016 14:13
 4. Реформування інтернатних закладів та створення умов для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних
прийняття відповідної національної програми, реалізація пілотних проектів у п’яти областях держави
Андрій РеваМінсоцполітики
МОН
МОЗ
01.10.201631.12.2016
90 %
Володимир Кульчицький
Узгоджено16.12.2016 15:59
 5. Удосконалення законодавства у сфері протидії торгівлі людьми
удосконалення системи надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
Андрій РеваМінсоцполітики
МОН
МОЗ
ДМС
Національна поліція
СБУ
Адміністрація Держприкордонслужби
01.07.201631.12.2016
100 %
Узгоджено13.01.2017 18:00
 4. Визначення чітких критеріїв розмежування відповідальності органів місц. самоврядування на рівні терит. громад, районів, областей та сприяння формуванню територ. громадами (передусім об’єднаними терит. громадами) оптим. мережі закладів охорони здоровя
забезпечення високого рівня надання медичних послуг закладами охорони здоров’я та формування оптимальної мережі закладів охорони здоров’я, зокрема в об’єднаних територіальних громадах
Уляна СупрунМОЗ
Мінфін
ЦОВВ
01.04.201630.06.2016
100 %
Ростислав Лихотоп
Єжи Міллер
Відхилено06.01.2017 18:21
 6. Оптимізація мережі комунальних закладів та установ, що надають соціальні послуги, в процесі об’єднання територіальних громад
збільшення обсягу соціальних послуг, що надаються на рівні територіальної громади, у тому числі превентивного характеру
Андрій РеваМінсоцполітики
органи місцевого самоврядування
обласні та Київська міська держадміністрації
01.04.201630.06.2016
100 %
Лариса Антонова
Узгоджено09.11.2016 14:10
 5. Удосконалення формули розрахунків субвенції у сфері охорони здоров’я на основі обґрунтованих нормативів, затвердження методики розрахунку вартості надання послуг в галузі охорони здоров’я на базовому рівні
забезпечення високого рівня надання медичних послуг закладами охорони здоров’я
Уляна СупрунМОЗ
Мінфін
ЦОВВ
01.04.201630.06.2016
70 %
Ростислав Лихотоп
Єжи Міллер
Узгоджено06.01.2017 18:12
 1. Пілотне впровадження єдиного офісу урядових комунікацій в трьох органах виконавчої влади
реалізація проекту в реальному житті
Юрій СтецьМІП
ЦОВВ
01.04.201630.09.2016
90 %
Сергій Самойленко
Узгоджено14.11.2016 16:46
 1. Супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я” (реєстраційний номер 2309а-д) у Верховній Раді України
підвищення ефективності діяльності закладів та якості медичної допомоги на основі більшої самостійності (автономності)
Уляна СупрунМОЗ
Мінфін
Мінекономрозвитку
31.12.2016
50 %
Ростислав Лихотоп
Павло Кухта
Єжи Міллер
Узгоджено22.12.2016 9:01
 2. Реалізація єдиної системи моніторингу та аналітики для всіх органів державної влади
економія державних коштів
Юрій СтецьМІП
ЦОВВ
01.07.201630.09.2016
100 %
Сергій Самойленко
Узгоджено10.11.2016 17:33
 2. Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції реформи фінансування охорони здоров’я”
наявність дорожньої карти побудови системи фінансування на принципах страхування, яка дасть змогу забезпечити рівний доступ населення до медичної допомоги, підвищити якість медичних послуг та фінансову захищеність громадян на випадок хвороби, ефективніше витрачати бюджетні кошти, зменшити неформальні платежі пацієнтів та збільшити доходи медичних працівників
Уляна СупрунМОЗ
Мінфін
Мінекономрозвитку
01.07.201630.09.2016
100 %
Ростислав Лихотоп
Павло Кухта
Єжи Міллер
Узгоджено05.01.2017 15:14
 3. Проведення п’яти комплексних комунікаційних соціальних кампаній: децентралізація, енергоефективність, електронні послуги для населення, реформа освіти, реформа системи охорони здоров’я
максимальне поширення інформації про реформи Кабінету Міністрів України, особливості реформ, якісні зрушення для населення
Юрій СтецьМІП
ЦОВВ
31.12.2016
100 %
Сергій Самойленко
Узгоджено11.11.2016 17:30
 1. Схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я в Україні, побудованої на принципі субсидіарності
створення національного консенсусу щодо напряму реформи
Уляна СупрунМОЗ01.07.201630.09.2016
100 %
Ростислав Лихотоп
Єжи Міллер
Узгоджено05.01.2017 15:36
 2. Забезпечення функціонування Центру громадського здоров’я шляхом консолідації наявних ресурсів
інституційна база для проведення реформи, визначення єдиного компетентного органу відповідно до вимог Угоди про асоціацію
Уляна СупрунМОЗ
Мінфін
01.04.201630.06.2016
80 %
Ростислав Лихотоп
Єжи Міллер
Узгоджено06.01.2017 18:19
 3. Розроблення та забезпечення прийняття законопроекту щодо системи громадського здоров’я
визначення законодавчих підстав для функціонування системи громадського здоров’я, а також дерегуляція шляхом ліквідації висновків держсанепідекспертизи
Уляна СупрунМОЗ01.10.201631.12.2016
30 %
Ростислав Лихотоп
Єжи Міллер
Узгоджено06.01.2017 11:57
 4. Запровадження спеціальності “громадське здоров’я”
кадрове забезпечення системи
Лілія ГриневичМОН
МОЗ
01.07.201630.09.2016
100 %
Attachment
Тетяна Єфіменко
Єжи Міллер
Узгоджено05.01.2017 8:39
 5. Розроблення та пілотування електронної інформаційної системи спостереження за захворюваннями, у тому числі за рахунок міжнародної допомоги
наявність єдиної бази даних з достовірною повною інформацією про захворюваність населення
Уляна СупрунМОЗ01.10.201631.12.2016
100 %
Олег Бірюк
Єжи Міллер
Узгоджено07.12.2016 10:10
 6. Затвердження Державної цільової програми біологічної безпеки та захисту
наявність державної підтримки для посилення системи біобезпеки та біозахисту
Уляна СупрунМОЗ
Мінфін
01.07.201630.09.2016
45 %
Ростислав Лихотоп
Єжи Міллер
Узгоджено06.01.2017 18:18
 7. Проведення оцінки лабораторної мережі у сфері охорони здоров’я
отримання рекомендацій щодо оптимізації лабораторної мережі, підвищення якості та ефективності досліджень
Уляна СупрунМОЗ01.10.201631.12.2016
100 %
Ростислав Лихотоп
Єжи Міллер
Узгоджено05.01.2017 15:55
 3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України для затвердження середньострокової стратегії управління державним боргом
підвищення ефективності управління державним боргом
Олександр ДанилюкМінфін
Мінекономрозвитку
01.07.201630.09.2016
40 %
Attachment
Володимир Пасічник
Павло Кухта
Узгоджено23.02.2017 11:41
 4. Формування збалансованого бюджету за принципом “від першої гривні” з урахуванням проведення галузевих реформ
формування збалансованого проекту Державного бюджету України на 2017 рік з урахуванням проведення галузевих реформ
Олександр ДанилюкМінфін
головні розпорядники бюджетних коштів
01.07.201631.12.2016
100 %
Володимир Пасічник
Павло Кухта
Узгоджено07.10.2016 10:13
 5. Формування моделі середньострокового бюджетного планування
визначення підходів до формування моделі середньострокового бюджетного планування
Олександр ДанилюкМінфін01.10.201631.12.2016
100 %
Володимир Пасічник
Павло Кухта
Узгоджено30.12.2016 10:46
 1. Затвердження нормативно-правових актів з організації первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням створення об’єднань територіальних громад
забезпечення підвищення ефективності діяльності закладів та якості медичної допомоги на основі більшої самостійності (автономності)
Уляна СупрунМОЗ
Мінрегіон
Мінфін
Мінекономрозвитку
облдержадміністрації
01.04.201630.06.2016
80 %
Ростислав Лихотоп
Єжи Міллер
Узгоджено06.01.2017 18:15
 2. Затвердження Порядку створення госпітальних округів та  нормативно-правових актів щодо удосконалення системи надання спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги, поліпшення її якості в межах госпітальних округів
наближення до потреб населення якісної, доступної  спеціалізованої медичної допомоги, забезпечення ефективності використання ресурсів,  управління мережею та розвитку закладів
Уляна СупрунМОЗ
Мінрегіон
Мінфін
Мінекономрозвитку
облдержадміністрації
01.10.201631.12.2016
100 %
Ростислав Лихотоп
Єжи Міллер
Узгоджено05.01.2017 14:36
 2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення існуючих прогалин в адмініструванні податку на додану вартість
забезпечення захисту прав платників податків шляхом удосконалення норм, що мають неоднозначне трактування
Олександр ДанилюкМінфін
ДФС
Мінюст
01.07.201630.09.2016
100 %
Attachment
Володимир Пасічник
Павло Кухта
Узгоджено29.12.2016 17:21
 1. Розбудова регіональних реперфузійних мереж
зниження рівня госпітальної летальності у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (до 5—7 відсотків)
Уляна СупрунМОЗ
Мінфін
органи місцевого самоврядування
31.12.2016
60 %
Ростислав Лихотоп
Узгоджено30.12.2016 14:31
 3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо закріплення юридичного значення дій, що вчиняються платниками податків з використанням електронного сервісу “Кабінет платника податків"
забезпечення переходу до електронної взаємодії платників податків та ДФС
Олександр ДанилюкМінфін
ДФС
Мінюст
01.07.201630.09.2016
100 %
Attachment
Володимир Пасічник
Павло Кухта
Узгоджено29.12.2016 17:15
 1. Спрощення реєстрації лікарських засобів, що пройшли реєстрацію в країнах, регуляторні органи яких застосовують високі стандарти якості
можливість швидкого виведення на ринок лікарських засобів, у тому числі інноваційних, які зареєстровані компетентним органом у країнах, регуляторні органи яких застосовують високі стандарти якості
Уляна СупрунМОЗ
Мінекономрозвитку
Мінфін
Держлікслужба
31.12.2016
100 %
Ростислав Лихотоп
Узгоджено23.12.2016 17:30
 2. Затвердження оновленого Національного переліку основних лікарських засобів
поліпшення умов для доступності та збільшення кількості споживання основних лікарських засобів
Уляна СупрунМОЗ
Мінекономрозвитку
Мінфін
Держлікслужба
01.07.201630.09.2016
50 %
Ростислав Лихотоп
Узгоджено30.12.2016 13:03
 3. Запровадження пілотних проектів з реімбурсації вартості основних лікарських засобів за обраними медичними захворюван-нями (серцево-судинні хвороби, цукровий діабет)
підвищення рівня інвестиційної привабливості українського фармацевтичного ринку та здешевлення ліків
Уляна СупрунМОЗ
Мінекономрозвитку
Мінфін
Держлікслужба
31.12.2016
100 %
Ростислав Лихотоп
Узгоджено22.12.2016 9:14
 6. Підготовка плану заходів та програми підвищення рівня обізнаності платників податків щодо можливості подання єдиної звітності за єдиним соціальним внеском і податком на доходи фізичних осіб та їх сплати загальною сумою
забезпечення дотримання вимог щодо сплати єдиного соціального внеску, спрощення процедури адміністрування єдиного соціального внеску для бізнесу за рахунок подання єдиної звітності з податку на доходи фізичних осіб, забезпечення реалізації положень Меморандуму про економічну та фінансову політику, підготовленого в рамках співробітниц-еншеннюо внутрішнього продукту, додаткових ресурсів.тва з МВФ
Олександр ДанилюкМінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Мінюст
01.07.201630.09.2016
100 %
Attachment
Володимир Пасічник
Павло Кухта
Узгоджено27.10.2016 19:23
 9. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України  про вдосконалення процедури апеляційного оскарження грошових зобов’язань платниками податків
передбачення колегіального розгляду скарг щодо грошових зобов’язань платників податків та запровадження процедури медіації під час розгляду скарг
Олександр ДанилюкМінфін
ДФС
Мінюст
01.07.201630.09.2016
20 %
Володимир Пасічник
Павло Кухта
Узгоджено23.02.2017 11:43
 2. Затвердження нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів
спрощення умов для відкриття та утримання дошкільних навчальних закладів різних форм власності
Уляна СупрунМОЗ
МОН
01.07.201630.09.2016
100 %
Олена Царьова
Узгоджено09.11.2016 14:10
 10. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення контролю за трансфертним ціноутворенням”
забезпечення ефективної протидії зменшенню податкової бази та переміщенню оподатковува-ного прибутку до держав (територій) з більш низьким рівнем оподаткування
Олександр ДанилюкМінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Мінюст
01.07.201630.09.2016
40 %
Attachment
Володимир Пасічник
Павло Кухта
Узгоджено23.02.2017 11:51
 3. Спрощення ведення документообігу загальноосвітніх навчальних закладів
якісно побудована система документообігу не тільки спростить роботу загальноосвітніх навчальних закладів, але дасть змогу значно підвищити ефективність управління ними
Лілія ГриневичМОН
ДІНЗ
01.10.201631.12.2016
100 %
Олена Царьова
Узгоджено30.12.2016 16:09
 11. Проведення аудиту індивідуальних податкових консультацій з метою виявлення  різних тлумачень органами ДФС, за результатами якого надання узагальнюючих роз’яснень Мінфіном
забезпечення однозначності застосування податкового законодавства
Олександр ДанилюкМінфін
ДФС
Мінюст
01.10.201631.12.2016
100 %
Володимир Пасічник
Павло Кухта
Узгоджено23.02.2017 11:53
 14. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”
гармонізація законодавства України у сфері аудиту фінансової звітності та аудиторської діяльності із законодавством ЄС, що дасть можливість підвищити рівень довіри інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств, забезпечити її прозорість, розширити ринок провадження аудиторської діяльності, підвищити інвестиційну привабливість національної економіки
Олександр ДанилюкМінфін01.07.201630.09.2016
100 %
Attachment
Михайло Чубуков
Павло Кухта
Узгоджено20.02.2017 11:06
 15. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року”
зменшення обсягів незаконного виробництва та обігу тютюнових виробів, підвищення ефективності здійснення контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів
Олександр ДанилюкМінфін01.07.201630.09.2016
90 %
Attachment
Сергій Нагорний
Павло Кухта
Узгоджено14.02.2017 11:08
 16. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 і від 19 листопада 2012 р. № 1104”
удосконалення порядку знищення конфіскованого обладнання для промислового виробництва тютюнових виробів та вдосконалення процедури знищення конфіскованих тютюнових виробів, усунення ризиків незаконного повторного використання конфіскованого майна
Олександр ДанилюкМінфін01.07.201630.09.2016
100 %
Олена Івахненко
Павло Кухта
Узгоджено15.11.2016 12:13
 2. Проведення аудиту роботи ДФС з метою скорочення ресурсів на адміністрування податків та підвищення його ефективності
усунення дублювання функцій; оптимізація процесів
Олександр ДанилюкМінфін
ДФС
01.10.201631.12.2016
100 %
Володимир Пасічник
Павло Кухта
Узгоджено30.12.2016 11:22
 3. Оптимізація штатної чисельності ДФС
скорочення видатків державного бюджету, зменшення навантаження на бізнес
Олександр ДанилюкМінфін
ДФС
01.10.201631.12.2016
10 %
Володимир Пасічник
Павло Кухта
Узгоджено23.02.2017 12:04
 4. Проведення переатестації основного персоналу щодо професійної компетенції та ризиків корупції
створення умов для оновлення персонального складу ДФС та зниження ризиків корупції
Олександр ДанилюкДФС
Мінфін
01.10.201631.12.2016
5 %
Attachment
Володимир Пасічник
Павло Кухта
Узгоджено23.02.2017 12:05
 3. Забезпечення фінансування професійної (професійно-технічної) освіти
фінансування професійно-технічної освіти за рахунок: коштів державного бюджету (на здобуття учнями професійно-технічних навчальних закладів повної загальної середньої освіти, професійної освіти за професіями, спеціальностями загальнодержавного значення), коштів місцевих бюджетів: (для здобуття професійної підготовки за професіями, спеціальностями з урахуванням потреб у кадрах на регіональному ринку праці), коштів роботодавців
Олександр ДанилюкМінфін
МОН
обласні та Київська міська держадміністрації
01.07.201631.12.2016
100 %
Attachment
Тетяна Єфіменко
Узгоджено24.11.2016 13:07
 5. Інтеграція інформаційних систем податкової та митної служб
підвищення ефективності аналітичної роботи ДФС, зменшення навантаження на сумлінних платників
Олександр ДанилюкДФС
Мінфін
31.12.2016
100 %
Володимир Пасічник
Павло Кухта
Узгоджено06.01.2017 14:20
 6. Ліквідація податкової міліції. Утворення оновленого органу протидії фінансовим злочинам (Служби фінансових розслідувань)
підвищення ефективності виявлення фінансових злочинів, покращення інвестиційного клімату
Олександр ДанилюкМінфін
ДФС
Мінюст
01.10.201631.12.2016
90 %
Володимир Пасічник
Павло Кухта
Узгоджено28.03.2017 10:44
 7. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо перенесення частини митних перевірок на етап після митного оформлення
значне скорочення часу на здійснення митних процедур
Олександр ДанилюкМінфін
ДФС
Мінюст
01.07.201630.09.2016
100 %
Микола Крижановський
Павло Кухта
Узгоджено07.10.2016 18:16
 10. Інтеграція баз даних ДФС, Мінфіну, Казначейства
підвищення ефективності роботи ДФС, Мінфіну, Казначейства, запобігання порушенню вимог законодавства
Олександр ДанилюкМінфін
ДФС
Казначейство
31.12.2016
100 %
Володимир Пасічник
Павло Кухта
Узгоджено03.01.2017 17:22
 1. Супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизаціїˮ (щодо деяких об’єктів державної власності)ˮ у Верховній Раді України
підвищення ефективності управління підприємствами, запровадження механізму захисту від їх позаприватизаційного відчуження у разі зняття заборони на приватизацію підприємств, у тому числі тих, що перебувають на різних стадіях банкрутства
Степан КубівМінекономрозвитку31.12.2016
30 %
Ігор Федорець
Андрій Бойцун
Узгоджено16.12.2016 16:53
 2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення процедури приватизації)
здійснення приватизації підприємств за швидкою та прозорою процедурою
Степан КубівМінекономрозвитку
Мінагрополітики
Фонд державного майна
Мінфін
Держгеокадастр
01.04.201630.06.2016
90 %
Ігор Федорець
Сергій Нагорний
Андрій Бойцун
Відхилено21.12.2016 15:27
 3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271”
забезпечення приватизації об’єктів державної власності
Степан КубівМінекономрозвитку
Мінфін
уповноважені органи управління
01.04.201630.06.2016
100 %
Ігор Федорець
Андрій Бойцун
Узгоджено09.11.2016 13:52
 4. Приватизація запланованих на 2016 рік державних підприємств
залучення приватних інвестицій, зменшення кількості державних підприємств
Степан КубівФонд державного майна31.12.2016
54.1 %
Ігор Федорець
Андрій Бойцун
Узгоджено02.03.2017 11:09
 2. Підготовка та обговорення проекту звіту за результатами проведеного аудиту (за участю представників Європейської Комісії)
узагальнення та структуризація інформації, отриманої під час проведення аудиту
Лілія ГриневичМОН
ЦОВВ
Національна академія наук
01.07.201630.09.2016
100 %
Аркадій Захожай
Узгоджено09.11.2016 14:11
 5. Затвердження переліку державних підприємств, які передбачається ліквідувати, приватизувати або передати до державних холдингових компаній
зменшення кількості неефективних підприємств державної власності
Степан КубівМінекономрозвитку
Мінфін
уповноважені органи управління
01.04.201630.09.2016
85 %
Ігор Федорець
Андрій Бойцун
Узгоджено21.12.2016 14:58
 3. Оприлюднення остаточного звіту з рекомендаціями представників Європейської Комісії
представлення звіту з рекомендація-ми незалежної групи європейських експертів
Лілія ГриневичМОН
Національна академія наук
ЦОВВ
01.10.201631.12.2016
100 %
Аркадій Захожай
Узгоджено21.12.2016 11:19
 1. Визначення порядку утворення наглядової ради державного підприємства та її комітетів
організація діяльності наглядової ради державних підприємствах та її комітетів
Степан КубівМінекономрозвитку01.04.201630.09.2016
95 %
Ігор Федорець
Андрій Бойцун
Узгоджено21.12.2016 15:21
 2. Визначення порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради
обрання незалежних членів наглядових рад суб’єктів господарю-вання державного сектору економіки
Степан КубівМінекономрозвитку01.04.201630.09.2016
95 %
Ігор Федорець
Андрій Бойцун
Узгоджено21.12.2016 14:57
 3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо формування та затвердження персонального складу Наукового та Адміністративного комітетів та Національної ради з питань розвитку науки і технологій
функціонування Національної ради з питань розвитку науки і технологій
Лілія ГриневичМОН01.10.201631.12.2016
75 %
Attachment
Аркадій Захожай
На узгодженні06.04.2017 11:42
 3. Визначення порядку оприлюднення інформації про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки
забезпечення прозорості діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки
Степан КубівМінекономрозвитку01.04.201630.09.2016
95 %
Ігор Федорець
Андрій Бойцун
Узгоджено21.12.2016 14:54
 4. Затвердження концепції та плану дій з утворення державної холдингової компанії
підвищення ефективності корпоративного управління державними підприємства-ми, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави
Степан КубівМінекономрозвитку01.07.201630.09.2016
20 %
Ігор Федорець
Андрій Бойцун
Відхилено21.12.2016 15:20
 1. Затвердження Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва та плану її імплементації
підвищення рівня довіри з боку міжнародної спільноти, створення інструментів реалізації державної політики
Степан КубівМінекономрозвитку
ЦОВВ
01.10.201631.12.2016
70 %
Олена Табала
Олександр Шкурла
Узгоджено30.12.2016 15:08
 2. Виконання плану заходів щодо реалізації стратегічних напрямів, визначених Стратегією розвитку малого та середнього підприємництва
підвищення рівня конкуренції на внутрішньому ринку; збільшення кількості об’єктів малого та середнього підприємництва, що успішно конкурують на глобальних ринках; підвищення рівня конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва на ринку державних закупівель; збільшення кількості офіційно зайнятих працівників у малому та середньому підприємництві
Степан КубівМінекономрозвитку
ЦОВВ
31.12.2016
0 %
Олена Табала
Олександр Шкурла
16.12.2016 17:38
 3. Внесення змін до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357
сприяння розробленню органами виконавчої влади проектів актів, спрямованих на зменшення адміністративних бар’єрів у бізнесі; створення сприятливого інвестиційного клімату
Степан КубівМінекономрозвитку
ЦОВВ
01.04.201630.06.2016
100 %
Олена Табала
Олександр Шкурла
Узгоджено09.11.2016 13:56
 4. Виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності
сприяння розробленню органами виконавчої влади проектів актів, спрямованих на зменшення адміністративних бар’єрів у бізнесі; створення сприятливого інвестиційного клімату
Степан КубівМінекономрозвитку
ЦОВВ
31.12.2016
71 %
Олена Табала
Олександр Шкурла
Узгоджено03.01.2017 12:49
 5. Виконання завдань, спрямованих на підвищення позиції України в рейтингу Doing Business
здійснення органами виконавчої влади заходів, що сприятимуть входженню України до 50 кращих країн світу за сприятливістю умов для провадження підприємницької діяльності у 2017 році та до 20 провідних країн світу у 2018 році; збільшення обсягу іноземних та внутрішніх інвестицій
Степан КубівМінекономрозвитку
ЦОВВ
31.12.2016
100 %
Attachment
Олена Табала
Олександр Шкурла
Узгоджено06.01.2017 0:30
 6. Розроблення Порядку функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)
зменшення кількості заходів державного нагляду (контролю), посилення правової захищеності суб’єктів господарювання та розширення можливостей щодо захисту їх прав
Степан КубівМінекономрозвитку31.12.2016
50 %
Олена Табала
Олександр Шкурла
Узгоджено16.12.2016 17:51
 7. Розроблення Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)
посилення правової захищеності суб’єктів господарювання
Степан КубівМінекономрозвитку31.12.2016
50 %
Олена Табала
Олександр Шкурла
Узгоджено16.12.2016 17:52
 8. Розроблення Порядку проведення перевірок органів державного нагляду (контролю)
підвищення ефективності роботи органів державного нагляду (контролю), посилення правової захищеності суб’єктів господарювання
Степан КубівМінекономрозвитку31.12.2016
50 %
Олена Табала
Олександр Шкурла
Узгоджено16.12.2016 17:52
 1. Ретельна інвентаризація і оцінка стану наявних закладів культури у селищах, селах, селищах міського типу. Перегляд загальних показників і індикаторів функціонування локальних культурних інституцій
надання населенню послуг на належному рівні
Євген НищукМінкультури01.10.201631.12.2016
100 %
Олександр Музиченко
Узгоджено04.01.2017 15:42
 9. Завершення реорганізації контролюючих органів
зменшення кількості контролюючих органів, скорочення витрат державного бюджету
Степан КубівЦОВВ31.12.2016
100 %
Attachment
Людмила Лісіна
Олександр Шкурла
Узгоджено29.11.2016 18:22
 10. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України і супроводження у Верховній Раді України законопроектів щодо внесення змін до законів щодо державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції
забезпечення виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтоварист-вом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, поліпшення умов ведення бізнесу в Україні, розв’язання на законодавчому рівні проблем у сфері державного ринкового нагляду
Степан КубівМінекономрозвитку31.12.2016
95 %
Олена Табала
Олександр Шкурла
Узгоджено28.11.2016 14:58
 3. Діалог з громадами і місцевими органами влади
формування навколо закладів культури центрів розвитку громади, консолідація громадян, що мають спільні інтереси і відстоюють їх
Євген НищукМінкультури
Мінрегіон
місцеві органи виконавчої влади
31.12.2016
100 %
Олександр Музиченко
Узгоджено04.01.2017 15:57
 11. Поступове підключення до відповідних інформаційних систем органів ринкового нагляду
завершення процесу інформаційного забезпечення здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції
Степан КубівМінекономрозвитку31.12.2016
5 %
Attachment
Олена Табала
Олександр Шкурла
Узгоджено16.12.2016 17:55
 12. Ініціювання процесу проведення перевірки з боку Сторони ЄС стану готовності України до підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА) у трьох визначених секторах української промисловості
укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА)
Степан КубівМінекономрозвитку
МЗС
31.12.2016
60 %
Володимир Фещенко
Олександр Шкурла
Узгоджено30.12.2016 11:03
 13. Розроблення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року
забезпечення захисту прав споживачів та посилення співпраці між органами державної влади та громадськістю
Степан КубівМінекономрозвитку31.12.2016
95 %
Олена Табала
Олександр Шкурла
Узгоджено30.12.2016 13:52
 1. Підбиття підсумків повного звірення наявності пам’яток державної частини Музейного фонду України з фондово-обліковою документацією
виявлення реального стану ведення фондово-облікової документації упорядкування основного фонду шляхом звільнення від: непрофільних предметів; предметів, що не мають музейного значення або втратили його через незадовільний стан зберігання; предметів, що підлягають обліку в науково-допоміжному фонді; номерів помилково наданих двом різним предметам або навпаки, двох облікових номерів, наданих одному предмету, тощо; музейних предметів, які втрачені під час надзвичайних ситуацій
Євген НищукМінкультури
обласні та Київська міська держадміністрації
31.12.2016
100 %
Олександр Музиченко
Узгоджено04.01.2017 15:58
 14. Розроблення плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року
забезпечення захисту прав споживачів та посилення співпраці між органами державної влади та громадськістю
Степан КубівМінекономрозвитку31.12.2016
0 %
Олена Табала
Олександр Шкурла
16.12.2016 17:57
 2. Впровадження інструкції з обліку музейних предметів
започаткування роботи моделі електронної системи обліку культурної спадщини
Євген НищукМінкультури
Мінюст
01.07.201630.09.2016
100 %
Олександр Музиченко
Узгоджено07.10.2016 17:03
 1. Розроблення методики ризик-менеджменту
забезпечення можливості автоматично перевіряти ризикованість всіх тендерів для подальшого моніторингу
Степан КубівМінекономрозвитку01.07.201630.09.2016
100 %
Сергій Дарькін
Ірина Книшова
Відхилено04.01.2017 17:22
1 - 100Next

​​​​​​​​*Система створена та функціонує за п​​ідтримки Національної Ради Реформ​ України​​​